Chuyển hướng chú ý đến siêu bão số 10 ! Hãy chú ý theo dõi diễn biến lớn nhất của siêu bão số 10.

2020.9.4

Siêu bão số 10 đang tiếp cận vùng Kyushuu với sức bão cực mạnh.
Có khả năng mưa lớn và gió giật mạnh chưa từng có sẽ xảy ra ngay tại tỉnh Miyazaki.

Hãy luôn luôn chú ý cẩn thận!

Hãy thường xuyên tìm hiểu thông tin về tình hình bão qua Cục khí tượng thuỷ văn, địa phương nơi sinh sống, hoặc qua tivi và internet.

Để bảo vệ tính mạng quý giá của bản thân hãy nhanh chóng chuẩn bị và đi lánh nạn

Trang chủ Cục khí tượng thuỷ văn cung cấp thông tin  liên quan đến diễn biến bão
https://www.data.jma.go.jp/multi/index.html?lang=vn

Bộ Tư pháp
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri10_00047.html  

◆Trang web thông tin bằng tiếng Nhật dễ hiểu của NHK
  https://www3.nhk.or.jp/news/easy/

◆NHKWORLD-JAPAN Trang thông tin thế giới của NHK 
  https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/

◆Trang chủ của tỉnh Miyazaki
 https://www.pref.miyazaki.lg.jp/index.html

◆Sổ tay phòng chống thiên tai
 https://www.mif.or.jp/disaster-prevention-pamph
let/

Ứng dụng phòng chống thiên tai
  https://support.mif.or.jp/disaster-info/#application